آمار بازديد


مشخصات فنی دیگ ابگرم شعله برگشتی

کلیه بویلرهای آبداغ و  آبگرم شرکت کاسپین بویلر بر اساس استاندارد بین المللی BS 2790-92  یا BS 855 یا ISIRI 4231 و ISIRI 7911  تحت نظارت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران طراحی و ساخته می شوند. از مشخصات کلی طراحی آنها می توان به راندمان بالا و عمر طولانی اشاره کرد .

از مشخصات کلی طراحی آن می توان به راندمان بالا و عمر طولانی آن اشاره کرد.

بویلرهای آبداغ وت بک با حجم کوره زیاد، سطح بالای انتقال حرارت در کوره  و محفظه برگشت نسبت به مدل های شعله برگشتی مناسب تر هستند .

اطلاعات فنی طراحی وت بک:

-طراحی وت بک ماکزیمم استفاده از سطح حرارتی

-امکان افزودن اکونو مایزر به منظور کاهش مصرف سوخت

-احتراق آسانتر و مصرف کمتر سوخت در مشعل

-سه پاس مناسب برای کارکرد با مشعلهای پرشر جت و روتاری کاپ

گازهای خروجی با حداقلNOX   و SOX

کارکرد ایمن و سهولت در تعویض لوله

-اینرسیحرارتیپایین و در نتیجه انتقال حرارت مناسب تر

-توزیع مناسب بار گرمایی

-هزینه نگهداری پایین

 

اطلاعات فنی طراحی شعله برگشتی

-ترکیب تکنولوژی پیشرفته و ساخت عالی

-عمر طولانی

-مناسب برای استفاده از گازهای طبیعی ،LPG و گازوئیل

-امکان نصب اکونومایزر به منظور کاهش مصرف سوخت

 

اصول طراحی شعله برگشتی

-شعله مشعل در کوره به علت احتراق تحت فشار برگشت می کند

-گازهای داغ برگشتی مجدداً با شعله مشعل برخورد کرده و فرایند احتراق کامل می شود

- حرارت تولید شده از طریق انتقال حرارت تابشی تماماً به آب منتقل می شود.

- انتقال کامل حرارت در طول مسیرهای متوالی با ترکیب انتقال حرارت جابجایی  و تابش مسیر می شود

- توربولاتورها با افزایش سرعت گازهای  احتراق ،انتقال حرارت جابجایی در سطح لوله را در ماکزیمم مقدار نگه می دارند

کلیه قسمتهای تحت فشار از فولاد آتشخوار DIN17155  17MN4  و A 516  GR 70  ساخته می شوند

تیوب های عبور دود دیگ مطابق استاندارد DIN17175  ST 35.8 می باشد

الکترود های مصرفی بر اساس استانداردبرای جوشهای نفوذی از نوع 6010  و برای جوشهای تکمیلی از نوع 7018  بوده که قبل از فرآیند جوشکاری در هیترهای مخصوص تا دمای 300 در جه پیش گرم شده و سپس مورد استفاده قرار می گیرد .

جوشکاری قسمت های تحت فشار بصورت اتوماتیک (زیر پودری ) و نیمه اتوماتیک انجام شده و کلیه  جوشکاریها بر اساس WPS   و PQR توسط جوشکاران با صلاحیت صورت می گیرد

در صورت درخاست مشتری نصب توربولاتور در داخل لوله های آتش می تواند راندمان را افزایش و مصرف سوخت را بین 3 تا 12 درصد کاهش دهد .

بازرسان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران کلیه جوشها را مورد آزمایش آلتراسونیک و رادیوگرافی قرارداده و در نهایت دیگ ها تا 5/1 برار فشار طراحی با پمپ های تحت فشار مورد تست هیدرو استاتیک قرار می گیرند .

استانداردها
 
جدید ترین خبرها
  • سایت جدید شرکت راه اندازی گردید (ادامه...)
 
جدید ترین محصولات